Op vrijdag, 26 Januari 2018, bezochten Christoph Dammerman, staatssecretaris van het Duitse ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie, en Dr, Michiel Scheffer, gedeputeerde van Gelderland, het industrieterrein van Coatema Coating Machinery in Dormagen.

Hier namen beide heren kennis van het INTERREG VA programma ROCKET en maakten ze kennis met twee van de in totaal elf ROCKET-innovatieprojecten: iCoat en HoDSimVal.

ROCKET richt zich op grensoverschrijdende samenwerking tussen mkb’ers en instellingen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen en Nederland, die opereren in zogenaamde Key Enabling Technologies, zoals nanotechnologie, fotonica en micro-electronica, en dat als doel heeft de Nederlands-Duitse regio een leidende positie te geven in deze gebieden.

Staatssecretaris Dammermann en gedeputeerde Michiel Scheffer waren onder de indruk van de grensoverschrijdende samenwerking. Dammermann: “Gedurende 25 jaar is INTERREG ons Europese funding-programme om internationale innovatie te stimuleren. De projecten binnen het ROCKET programma zijn prachtige voorbeelden van hoe organisaties kunnen profiteren van de kennis en kunde aan de andere kant van de grens.“

De gastheer Coatema GmbHis de leadpartner van één van deze deelprojecten, namelijk iCoat. Samen met de Nederlandse partners Holst Centre en VerAutomation wordt een nieuwe coating technologie ontwikkeld voor geprinte electronica, waarmee diktes van slechts een paar nanometer kunnen worden ontwikkeld.

Een bijzonder hoogtepunt tijdens het bezoek was de overhandiging van de symbolische beschikking van het HoDSimVal project door staatssecretaris Dammermann en gedeputeerde Scheffer. HoDSimVal wordt uitgevoerd door HoDForming GmbH, Reden B.V. en het Fraunhofer Project Center van de Universiteit Twente. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan de digitalisering van materiaal- en procesontwikkeling in het veld van metalen ultralichte constructies. De zogenaamde “Hot Forming” technologie is in een eerder project getest en gaat nu leiden tot producten die een verbetering voor onder andere de auto-industrie betekenen.

Een ander belangrijk moment was de bezichtiging van de Coatema test-ruimte en de demonstratie van het iCoat project. Daar kregen de bezoekers een kijkje in de activiteiten en competenties van Coatema.