Het concurrentievermogen van het bedrijfsleven vergroten door grensoverschrijdende innovatieprojecten, een snelle technologieoverdracht en weinig bureaucratie. Dat is het geheim van het INTERREG VA-programma ROCKET dat door de Europese Commissie is geselecteerd als best practice voor het bevorderen van de ontwikkelingen in sleuteltechnologieën, zoals fotonica, nanotechnologie, nieuwe materialen en micro- & nano-elektronica. Een voortzetting van dit grensoverschrijdende programma heeft niet lang op zich laten wachten. Op dinsdag 18 juni werd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve het vervolgprogramma ROCKET Reloaded gelanceerd. Het Nederlands-Duitse consortium bestaande uit Oost NL, NMWP.NRW, BC SEMI NL en de TAFH Münster GmbH staat voor de taak om de succesformule voort te zetten.

Van links naar rechts: Mirjam Visscher (Ministerie Economische Zaken en Klimaat), Theo Föllings (Oost NL), Ilka Meisel (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung, und Energie des Landes Nordrhein -Westfalen)

Focus op sleuteltechnologieën
De term “ROCKET” staat voor RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies, gelinkt aan de grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied met als belangrijkste doel onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken. Technologische ontwikkelingen in deze Key Enabling Technologies (KETs) zijn bouwstenen voor tal van nieuwe innovaties die nodig zijn om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. “Wij zien ontwikkelingen in deze sleuteltechnologieën als een noodzakelijk fundament voor toekomstige innovaties”, aldus Alex van Geldrop, programmamanager bij Oost NL. “Het gaat hier om de vertaling van hoogtechnologische ontwikkelingen naar concrete innovatieve producten. De benodigde kennis en expertise daarvoor vind je niet enkel binnen de eigen landgrenzen. Dit soort programma’s zijn een ideale manier voor bedrijven om kennis uit het buurland op te halen en ook om een eerste stap te zetten richting bredere Europese samenwerkingen. Programma’s als ROCKET Reloaded vormen daarbij belangrijke instrumenten.”

Tijdens de kick-off in het Euregioforum in Kleve kwamen zo’n 60 belanghebbenden uit de industrie, wetenschap en politiek bijeen om inzicht te krijgen in het nieuwe ROCKET Reloaded-programma. De aanwezigen werden geïnspireerd door presentaties van een drietal innovatieprojecten die binnen ROCKET Reloaded worden uitgevoerd.

Op zoek naar nieuwe innovatieprojecten
ROCKET Reloaded start in eerste instantie met drie innovatieprojecten. Daarnaast is er meer goed nieuws voor ondernemers met innovatieve plannen. In het najaar van 2019 zal er namelijk een nieuwe oproep plaatsvinden voor projecten die innovatieve oplossingen ontwikkelen rondom de KETs en binnen de toepassingsgebieden gezondheid, energie en productie. Mkb’ers kunnen een projectvoorstel indienen tot een totaal van €275.000. De beste voorstellen worden geselecteerd en ontvangen hiervoor tot maximaal 60% subsidie.

Naast de innovatieprojecten wordt er gedurende het programma gebruik gemaakt van verschillende denktanks om een strategie te ontwikkelen ter versterking van een duurzame Duits-Nederlandse grensregio op het gebied van sleuteltechnologieën.

Mkb’ers met ideeën en vragen over nieuwe innovatieprojecten kunnen contact opnemen met de organiserende partners van het programma. Een van de belangrijkste spelregels van ROCKET Reloaded is bijvoorbeeld  dat bij elk project minimaal één mkb’er aan weerszijden van de grens betrokken moet zijn. Maak nu deel uit van ROCKET Reloaded en vraag met uw projectidee financiering voor het uitvoeren van uw grensoverschrijdende innovatieproject aan. Het aftellen is begonnen!

Hightech als strategie voor de grensregio
INTERREG-projecten bevorderen de transnationale samenwerking tussen regio’s en worden daarmee tot een van belangrijkste centrale instrumenten van het Europese cohesiebeleid gerekend. Onder de gasten waren ook de financiers van het project sterk vertegenwoordigd. Zo wordt het project mogelijk gemaakt door INTERREG Deutschland-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van Noordrijn-Westfalen en de provincies Noord-Brabant en Gelderland.