RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies

ROCKET Reloaded

ROCKET Reloaded

(RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

Doelen van het project zijn

  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.
  • Evalueren van projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken.
  • Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van maximaal 40 marktrijpe en op KET gebaseerde producten.
  • Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech mkb-bedrijven.
  • Verbeteren van de concurrentiepositie van het mkb, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.

Subsidiegebied

Het project ROCKET richt zich op de Duits-Nederlandse grensregio. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de individuele eisen van de deelnemende projectpartners zijn er vijf regionale coördinatoren (Oost NL, Business Cluster Semiconductors Netherlands, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW en TAFH Münster GmbH)
als persoonlijke contactpersoon en lokale adviseur beschikbaar.

Projectpartners

Oost NL (Leadpartner)

Alex van Geldrop
0031 6 2885 1997
Alex.vanGeldrop@oostnl.nl

TAFH Münster GmbH

Julia Nyenhuis
0049 251 83-64633
nyenhuis@ta.fh-muenster.de

Geassocieerde partners