Te midden van 16 sterke innovatieconsortia is vandaag het Nederlands-Duitse programma ‘ROCKET’ feestelijk afgesloten.

De Core Partners die betrokken zijn bij het project “ROCKET”.

In de DRU Cultuurfabriek te Ulft namen vele ondernemers deel aan het innovatieve programma van de ROCKET-eindbijeenkomst. ROCKET was een vierjarig programma met als doelstelling grensoverschrijdende ontwikkelingen te stimuleren in Key Enabling Technologies, zoals fotonica nanotechnologie en nieuwe materialen. Deze technologische ontwikkelingen vormen het fundament voor een nieuwe generatie producten en processen die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

ROCKET-effect

In dit INTERREG VA programma zijn zes haalbaarheidsstudies en elf innovatieprojecten uitgevoerd, waarbij binnen elk van deze projecten bedrijven over de grens met elkaar samenwerkten op verschillende onderwerpen. Het project is uitgevoerd door Oost NL, NMWP.NRW, Holland Semiconductors, innos Sperlich en Novel-T. In totaal zijn er gedurende de looptijd van vier jaar 92 bedrijven ondersteund. Het overkoepelende doel is geweest om de Nederlandse en Duitse bedrijven in de grensregio sterker en effectiever met elkaar te laten samenwerken, waardoor het regionale ecosysteem concurrerender en toekomstbestendiger wordt en waardoor de innovatiekracht van alle betrokken bedrijven en kennisinstellingen omhoog is gegaan.

De ontwikkelingen in de elf innovatieprojecten variëren per project, maar de potentiële impact is groot. Zo wordt binnen het project VALIDIS wordt nanotechnologie gebruikt voor de ontwikkeling van naalden die gebruikt kunnen worden om insuline in de oppervlaktehuid te plaatsen, waardoor het sneller in de bloedsomloop wordt opgenomen. Het uiteindelijke beoogde resultaat is technologie waardoor de kwaliteit van leven van diabetespatiënten nog verder omhoog gaat.

Een ander project, genaamd SuperSurf, heeft zich gericht op verbeterde inspectie- en detectiemethodes voor de productie van waterstof brandstofcellen. In dit project -dat in 2019 is verkozen tot beste Duits-Nederlandse project van het jaar door de Nederlands-Duitse Handelskammer- heeft een machine ontwikkeld waarmee oneffenheden op waterstof brandstofcellen op nanoschaal gedetecteerd kunnen worden. Door deze steeds nauwkeuriger-wordende detectiemogelijkheden zullen de brandstofcellen verbeteren en worden de mogelijkheden voor het gebruik van waterstof als energiebron verder verhoogd.

Zo zijn er nog negen andere projecten opgezet en uitgevoerd. Variërend van nieuw en verbeterd materiaal voor het ophalen en analyseren van DNA bij misdrijven, tot nieuwe coatingtechnologie voor efficiëntere zonnepanelen, tot nieuwe productiemethodes voor het vormen van aluminium onderdelen in de auto-industrie, tot gaschromatografie voor continue detectie van onveilige gassen in leidingnetwerken.

De wijze waarop innovatie is gestimuleerd heeft op veel erkenning van binnen- en buitenaf kunnen rekenen. Zo is ROCKET geselecteerd door de Europese Commissie als best practice binnen hun ‘WATIFY-project’, en is dit ook gebeurt in het INTERREG project Kiss Me.

In de vier jaar dat het project loopt, is de Rocketeer-familie aanzienlijk gegroeid.

Eindbijeenkomst

Tijdens de ROCKET-eindbijeenkomst zijn de betrokken bedrijven en de geïnteresseerde bezoekers verder meegenomen in de kansen en moeilijkheden die ontstaan bij grensoverschrijdende samenwerking. Zij praten over de uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen en over kansen om deze in de toekomst gezamenlijk op te pakken. Juist door over de grens te kijken worden de bedrijven gestimuleerd om gebruik te maken van de -vaak onbekende potentie- in de grensregio.

Het programma is gefinancierd vanuit Europese INTERREG fondsen, in combinatie met bijdragen van de Provincie Overijssel, de Provincie Gelderland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de ministeries van Niedersachsen en Nordrhein Westfalen. Vanwege de grote interesse van bedrijven voor ROCKET, is er nu opvolger van start in de vorm van ROCKET Reloaded.