Het Europese project ROCKET is tot Regional Best Practice gebombardeerd door WATIFY. Daarmee is ROCKET een inspiratiebron en succesverhaal ter promotie van digitalisering en Key Enabling Technologies in Europa.

Naast de stimulering van innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies door de kernpartners; Oost NL, Business Cluster Semiconductors Nederland, Novel-T, NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW cluster en innos-Sperlich GmbH als regionale partners, is het de hoge snelheid van besluitvorming die ROCKET succesvol maakt. Het duurt slechts maximaal vier maanden vanaf het indienen van het projectvoorstel tot het definitieve besluit. Het totale budget van het INTERREG V A-project ROCKET is bestemd voor 11 innovatieprojecten en 6 haalbaarheidsstudies in een toepassingsfase van 2-4 jaar.

Lees meer over ROCKET op WATIFY.eu: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify/inspiring/regional-best-practices/rocket-regional-collaboration-key-enabling-technologies