RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies

ROCKET

ROCKET

(RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

Doelen van het project zijn

  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.
  • Evalueren van projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken.
  • Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van maximaal 40 marktrijpe en op KET gebaseerde producten.
  • Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech mkb-bedrijven.
  • Verbeteren van de concurrentiepositie van het mkb, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.

Subsidiegebied

Het project ROCKET richt zich op de Duits-Nederlandse grensregio. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de individuele eisen van de deelnemende projectpartners zijn er vijf regionale coördinatoren (Oost NL, Business Cluster Semiconductors Netherlands, Novel-T, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW en innos – Sperlich GmbH) als persoonlijke contactpersoon en lokale adviseur beschikbaar.

Projectpartners

Oost NL (Leadpartner)

Alex van Geldrop
0031 6 2885 1997
Alex.vanGeldrop@oostnl.nl

Holland Semiconductors

Willem Endhoven
0031 627 05 56 20
willem.endhoven@hightechnl.nl

Novel-T

Egbert van Hattem
0031 6 39 10 81 17
e.vanhattem@novelt.com

innos – Sperlich GmbH

Dr. Andreas Baar
0049 551 49601 23
baar@innos-sperlich.de