RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies

ROCKET Reloaded

ROCKET Reloaded

(RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

Doelen van het project zijn

  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.
  • Evalueren van projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken.
  • Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van maximaal 40 marktrijpe en op KET gebaseerde producten.
  • Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech mkb-bedrijven.
  • Verbeteren van de concurrentiepositie van het mkb, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.

Het ROCKET Reloaded Bulletin

Maak kennis met ROCKET Reloaded en de zes innovatieprojecten.

Subsidiegebied

Het ROCKET Reloaded programma bestrijkt het gehele Nederlands-Duitse Interreg VA grensgebied. Daarbij wordt echter wel onderscheid gemaakt tussen een primair gebied en een secundair gebied. Het zuidelijke deel van Interreg VA NL-DE (blauw gemarkeerd) is aangemerkt als primair gebied. De hoofdaanvrager en penvoerder van elk project dient in de regel uit dit primaire gebied te komen. De grootste maatschappelijke en economische impact moet dan ook in het blauw gemarkeerde deel terechtkomen. Overige projectpartners mogen ook uit het secundaire Interreg VA NL-DE gebied (paars gemarkeerd) komen.

Elke aanvraag moet gedaan worden door minimaal één Nederlandse en één Duitse MKB onderneming. Partners die volledig buiten het INTERREG-gebied gevestigd zijn, mogen alleen bij uitzondering deelnemen, mits zij kunnen aantonen dat zij noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld door de inbreng van gespecialiseerde kennis) voor een succesvolle voltooiing van het project. Zij kunnen nooit de hoofdaanvrager zijn.

Er zijn vier regionale coördinatoren (Oost NL, Business Cluster Semiconductors Netherlands, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW en TAFH Münster GmbH) beschikbaar als contactpersoon en adviseur voor bedrijven die een aanvraag willen indienen.

Projectpartners

Oost NL (Leadpartner)

Alex van Geldrop (projectmanager)
0031 6 28 85 19 97
alex.vangeldrop@oostnl.nl

Erwin Altena (contact regio Oost-Nederland)
0031 6 1497 9533
erwin.altena@oostnl.nl

Holland Semiconductors

Willem Endhoven
0031 627 05 56 20
willem.endhoven@hightechnl.nl

TAFH Münster GmbH

Julia Nyenhuis
0049 251 83-64633
nyenhuis@ta.fh-muenster.de

Geassocieerde partners

ROCKET Reloaded – nieuwe dimensie van innovatie

Zes succesvolle innovatieprojecten op weg naar de meest uiteenlopende markten en toepassingen zijn door het Interreg-project “ROCKET Reloaded” ondersteund. Dankzij regionale samenwerking tussen bedrijven en instituten in de Duits-Nederlandse grensregio op het gebied van sleuteltechnologieën.

TechTalks@ROCKET: The SkinBall project

The SkinBall project focuses on health care and will develop a mobile mm-wave spectroscopy instrument to enable mobile skin monitoring. It is foreseen that the instrument will be used by registered doctors for in-vivo screening, being beneficial for two reasons: 1st to reduce a number of unnecessary biopsies and 2nd to support early skin-cancer detection. It will also support in-vitro monitoring, e.g., applied by skin-cancer surgeons in specified clinics.

TechTalks@ROCKET: The E-NanoPrint-Pro project

The INTERREG VA project “ROCKET Reloaded – RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies” has successfully supported numerous industry-driven innovation projects in the field of key technologies such as nanotechnology, microsystem technology, micro- and nanoelectronics, advanced materials as well as photonics.

Lancering ROCKET Reloaded ter stimulering hightech MKB

Het concurrentievermogen van het bedrijfsleven vergroten door grensoverschrijdende innovatieprojecten, een snelle technologieoverdracht en weinig bureaucratie. Dat is het geheim van het INTERREG VA-programma ROCKET dat door de Europese Commissie is geselecteerd als best practice voor het bevorderen van de ontwikkelingen in sleuteltechnologieën, zoals fotonica, nanotechnologie, nieuwe materialen en micro- & nano-elektronica. Een voortzetting van dit grensoverschrijdende programma heeft niet lang op zich laten wachten. Op dinsdag 18 juni werd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve het vervolgprogramma ROCKET Reloaded gelanceerd. Het Nederlands-Duitse consortium bestaande uit Oost NL, NMWP.NRW, BC SEMI NL en de TAFH Münster GmbH staat voor de taak om de succesformule voort te zetten.