Uitgever van de website

Oost NV (Lead Partner)
Laan van Malkenschoten 40
7333 NP Apeldoorn

 

Contactperson

NMWP Management GmbH (Communication Lead Partner)
Hendrik Köster

  

Uitsluiting van de verantwoordelijkheid

ROCKET kan principieel op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gemaakt voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Bovendien blijft aansprakelijkheid beperkt tot schade die aantoonbaar veroorzaakt wordt door opzet of schuldige nalatigheid van de ROCKET of haar medewerkers of haar dienstverleners.

Partners

Supported by