Het cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW werd, als een best practice-voorbeeld van regionale en grensoverschrijdende innovatiesteun op het gebied van sleuteltechnologieën, bezocht door de projectpartners van verschillende INTERREG projecten. Met drie INTERREG projecten waarin NRW deelneemt (“STEPHANIE”, “NMP-REG” en “KISS ME”), werd voor de eerste keer een gemeenschappelijke uitwisseling van innovatie-ervaringen gevoerd. De drie projecten bieden belangrijke strategische impulsen voor het vormgeven van toekomstige ontwikkelingen in de deelnemende regio’s van Europa.

Naast de algemene clusteractiviteiten lag de focus ook op het Duits-Nederlandse project “ROCKET”. Zowel mevrouw Ilka Meisel van het ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen en de heer Paul Schilderink van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – beiden verantwoordelijk voor het INTERREG V A-programma “INTERREG DEUTSCHLAND NEDERLAND”- prezen het grote succes van ROCKET en het positieve effect op de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in de Duits-Nederlandse grensregio”. De belangstelling van de internationale KISS ME-partners en stakeholders uit Frankrijk, Noord-Spanje, Zweden, Noorwegen en Hongarije was eveneens groot.

De speciale gast van het evenement was de heer Balázs Szegner, consult-generaal van Hongarije, die persoonlijk de Hongaarse partners van het KISS ME-project in Düsseldorf verwelkomde. Met grote belangstelling benadrukte hij het belang van deelname van zijn land aan Europese samenwerkingsprojecten. Om het Europese denken en de samenwerking in Europa verder te versterken, bood hij zijn steun aan om de verdere samenwerking tussen Hongarije, Nederland en Noord-Rijnland-Westfalen te initiëren en te intensiveren.

Aangezien de INTERREG Europe-projecten afkomstig waren uit de sectoren “MKB-concurrentievermogen” en “Onderzoek en innovatie”, was de uitwisseling van ervaringen bijzonder effectief en interessant, en vormde het een netwerk voor toekomstige gezamenlijke projecten. De bijeenkomst was voor alle betrokkenen een mooi succes.

Over de projecten van de cluster NMWP.NRW

“ROCKET” (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken. Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen. Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

“STEPHANIE”, gefinancierd door INTERREG Europe met financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), staat voor Space TEchnology with Photonics for market and societal challenges. Het project analyseert het potentieel van regionale beleidsinstrumenten om ruimtewetenschappelijke bevindingen te gebruiken voor de ontwikkeling van hoog-potentiële producten die, in het bijzonder, de oplossing van maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Hiervoor is een projectconsortium gevormd met in totaal acht partners uit Italië (leadpartner), België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en de Tsjechische Republiek.

STEPHANIE richt zich primair op aardobservatietechnieken uit de ruimte en, in deze context, op fotonica-technologieën, een van de belangrijkste activerende technologieën van de EU. Ruimtetechnologieën op basis van fotonica worden beschouwd als een van de belangrijkste industriële competenties van Europa. Voorbeelden van innovatieve technologieën zijn onder meer foto-elektrische sensoren voor satellietmonitoring; Telescopen, satellietaandrijvingssystemen en gecontroleerde terugkeersystemen, positiesensoren en teledetectietechnieken aangevuld met aardingstechnieken.

Het INTERREG Europe-project “NMP-REG” (Delivering Nanotechnologies, Advanced Materials and Production to Regional Manufacturing) werd gelanceerd op 1 april 2016 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het projectconsortium bestaat uit zeven partners uit de vijf Europese regio’s Toscane / Italië, Vlaanderen / België, Norte / Portugal, Boekarest / Roemenië en Noord-Rijnland-Westfalen. NRW wordt in het consortium vertegenwoordigd door het cluster NMWP.NRW. NMP-REG wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).