De laatste ronde voor indiening binnen het INTERREG VA project ROCKET is in september afgesloten met een projectrecord: twaalf ingezonden voorstellen voor innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies die samen meer dan 5 miljoen euro aan projectvolume behelzen.

Deze positieve ontwikkeling bevestigt niet alleen de grote behoefte aan deze innovatieprojecten, maar benadrukt ook het hoge innovatiepotentieel in de grensregio en de goede grensoverschrijdende samenwerkingen.

Alex van Geldrop, projectmanager bij leadpartner Oost NL, zegt over de voorstellen: “Ik ben positief verrast. Niet alleen door het aantal van maar liefst twaalf ingediende projectvoorstellen, maar ook door de hoge mate van innovatie en de kwaliteit die de voorstellen op het eerste oog lijken te hebben.”

Beoordeling
In oktober beoordeelt een groep experts uit zowel bedrijfsleven als kennisinstellingen de kwaliteit van de voorstellen. Mochten projecten niet geschikt zijn maar toch over veel kwaliteit beschikken, dan gaan we kijken of er alternatieven zijn, waarmee we de kwaliteit niet verloren laten gaan.

ROCKET
ROCKET staat voor RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies en stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken. Het project richt zich op sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica. Deze vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Partners
Het project ROCKET richt zich op de Duits-Nederlandse grensregio. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de individuele eisen van de deelnemende projectpartners zijn er vijf regionale coördinatoren als persoonlijke contactpersoon en lokale adviseur beschikbaar; leadpartner Oost NL, Business Cluster Semiconductors Netherlands, Novel-T, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW en innos – Sperlich GmbH. Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.