Innovaties initiëren is een belangrijk doel van subsidieprojecten zoals ook bij het Duits-Nederlandse INTERREG VA project ROCKET. Maar dit project gaat nog een stap verder, door de innovatiepartners te helpen bij de bedrijfsontwikkeling zodra het vereiste ontwikkelingsniveau is bereikt.

Daarom heeft het project-consortium op de „International MicroNanoConference 2017“ in Amsterdam de ROCKET-innovatieprojecten een podium gegeven om de resultaten tijdens de beurs te presenteren. Op die manier konden de partners van de projecten „Antibacterial Materials“, „Elasto-Tweezers“ en „Sail Pro“ al in een vroeg stadium de projectlooptijd van hun innovaties aan vakgenoten presenteren en in contact brengen met potentiële gebruikers.
Ook de ontsluiting van nieuwe markten en toepassingsgebieden is een belangrijk doel van ROCKET, die wordt bekrachtigd  door de deelname aan internationale vakbeurzen en niet in de laatste plaats door de adviserende en strategische ondersteuning van ROCKET-initiatoren Oost NL, Business Cluster Semiconductors NL, Novel-T, het Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW en Innos-Sperlich GmbH.

Naast de directe ondersteuning van innovatieprojecten tijdens de conferentie lag de focus op de strategische doorontwikkeling van het ROCKET-project zelf  tijdens de beurs-bijeenkomsten. Omdat de innovatieprojecten zich richten op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sleuteltechnologieën, staat juist hier de bedrijfsontwikkeling en waardecreatie voor een bijzondere uitdaging. De complexe en zeer gespecialiseerde producten en diensten vereisen individuele maatregelen om succesvol op de markt te worden gebracht.

Omdat de laatste financieringsronde van het project zo’n geweldige respons heeft opgeleverd, is er ook gesproken over het ondersteunen van projecten die helaas niet onder ROCKET konden worden gefinancierd maar toch een extreem hoog potentieel hebben. Oplossingen hiervoor kunnen zijn de bemiddeling van projectpartners en financieringsmogelijkheden, evenals het opstarten van een vervolgproject van ROCKET met een vergelijkbare oriëntatie en impact.