Bericht

Succesfull ROCKET-activities on the annual Photonics-Event in Enschede

The ROCKET-program joined forces with Mikrocentrum and PhotonicsNL on the annual Photonics-event on the 19th of June . Two ROCKET-projcts presented themselves at the ROCKET-boot, SailPro and M.E.D.I.C.A.L. Furthermore Novel-T partner of the ROCKET developed together with Prof. Dr. Ir. Gert Willem Römer and Dr. Han Zendman from NYtor two workshops on respectively photonic 3d-printing… Read more »

Bericht

Succesvolle presentatie van ROCKET-innovatieprojecten op de iMNC

Innovaties initiëren is een belangrijk doel van subsidieprojecten zoals ook bij het Duits-Nederlandse INTERREG VA project ROCKET. Maar dit project gaat nog een stap verder, door de innovatiepartners te helpen bij de bedrijfsontwikkeling zodra het vereiste ontwikkelingsniveau is bereikt.