The Final Countdown – the next level innovations in Interreg V A

Join the ROCKET Reloaded End Event on 17 May 2022

Join the cross border cooperation!

ROCKET

Deze website presenteert zowel het Interreg VA project “ROCKET” als het vervolgproject “ROCKET Reloaded”.

In beide projecten staat de term ROCKET voor “RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies”, gelinkt aan de grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied met als belangrijkste doel om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Deze projecten worden in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

ROCKET

Doelen van het project zijn
  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.
  • Evalueren van projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken.
  • Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van maximaal 40 marktrijpe en op KET gebaseerde producten.
  • Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech mkb-bedrijven.
  • Verbeteren van de concurrentiepositie van het mkb, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.

Het volledige beschikbare budget voor innovatieprojecten is ondertussen beschikt en gespendeerd. Er zijn helaas geen mogelijkheden meer om deel te nemen binnen ROCKET.

ROCKET Reloaded

Doelen van het project zijn
  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.
  • Strategie-ontwikkeling met Think Tanks.
  • Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van op KET gebaseerde producten.
  • Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech mkb-bedrijven.
  • Verbeteren van de concurrentiepositie van het mkb, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.

Het volledige beschikbare budget voor innovatieprojecten is ondertussen beschikt en gespendeerd. Er zijn helaas geen mogelijkheden meer om deel te nemen binnen ROCKET.