Het budget voor nieuwe projecten en haalbaarheidsonderzoeken binnen ROCKET is helaas volledig gereserveerd.

Wij werken hard aan een mogelijke follow up. Als u interesse heeft in projecten rondom de Key Enabling Technologies van nanotechnologie, fotonica, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, en innovatieve materialen en grondstoffen neem dan contact op met uw regionale partner (Novel-T, BCS, NWMP-NRW, Innos-Sperlich) of rechtstreeks met de trekker Oost NL. Wij informeren u dan over de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn wat betreft financiering, en we houden u op de hoogte van mogelijke nieuwe kansen op het gebied van evenementen, inhoud, partners en meer.

ROCKET

(RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

Doelen van het project zijn

  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.
  • Evalueren van projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken.
  • Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van maximaal 40 marktrijpe en op KET gebaseerde producten.
  • Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech mkb-bedrijven.
  • Verbeteren van de concurrentiepositie van het mkb, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.