Het project ROCKET is na vier jaar afgerond. We kijken terug op een zeer succesvol INTERREG VA-project dat vele malen is benoemd als best practice voorbeeld voor regionale strategieën ter bevordering van innovatie en concurrentievermogen.

Maar ‘succes’ is een abstract woord dat veel kan betekenen en daarom laten we graag met enkele cijfers de resultaten van het project zien.

Concrete innovaties

Naast deze cijfers hebben de ontwikkelde innovatieprojecten een basis gelegd voor een solide en significante impact op de innovatiekracht in onze grensoverschrijdende regio.  Zo zijn er bijvoorbeeld stappen gezet om de uitdagingen in onze maatschappelijke transitie naar duurzame energie aan te gaan. Extreem nauwkeurige intermittent coatingtechnologieën zijn ontwikkeld, om de grenzen van het rendement van de Perovskite-zonnepanelen verder te verleggen.
Er is een prototype machine voor de inspectie van waterstofbrandstofcellen ontwikkeld die het mogelijk maakt om curven en afwijkingen te detecteren die alleen zichtbaar zijn in het bereik van de nanometers. Dit gaat resulteren in een verbetering van de productie van waterstofbrandstofcellen voor groen en duurzaam transport.

Weer een ander project richtte zich op nieuwe productietechnologieën voor het vormen van aluminiumplaten in complexe en zeer diverse vormen, die tot nu toe niet mogelijk waren voor massaproductie.

De energietransitie is echter niet de enige mondiale uitdaging die projecten in ROCKET hebben helpen aanpakken. Andere projecten richtten zich op verbeteringen in de gezondheidszorg.  Bijvoorbeeld door het gebruik van nanotechnologie in naalden om de effectiviteit van het toedienen van insuline aan diabetespatiënten te verbeteren. Deze ontwikkeling zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven voor patiënten.

Andere projecten richtten zich op hightech machines die de elasticiteit van individuele cellen in het lichaam kunnen detecteren. Op basis van magnetische krachten en op basis van deze waarde kan bepaald worden of een cel al dan niet kankerachtig of gezond is.

Weer andere projecten richten zich op het creëren van nieuwe materialen voor het nemen van monsters en het analyseren van DNA op de plaats van de misdaad (sector veiligheid), nieuwe methoden voor het verbeteren van de duurzaamheid van machines en apparatuur (industrie en duurzaamheid), hoge snelheid en lichtgewicht gaschromatografie (veiligheid in processen) of antibacteriële materialen die geschikt zijn voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.

Voorbeeld project

Ook buiten de kring van deelnemers heeft het project veel positieve feedback gekregen in de EU – bijvoorbeeld in het “WATIFY”-project van de Europese Commissie, in het INTERREG Europe-project “KissMe” of in de EURADA Awards van EUREKA. Bij allen wordt het project ROCKET genoemd als een voorbeeld voor de regionale bevordering van sleuteltechnologieën. Dit motiveert de kernpartners van ROCKET – maar ook van het vervolgproject ‘ROCKET Reloaded’ – om het concept en de opgedane kennis ook in de toekomst in gezamenlijke projecten te blijven implementeren.

Kortom, het project was niet alleen succesvol in het bereiken en ondersteunen van een breed scala aan bedrijven in de Nederlands-Duitse grensregio, maar het heeft ook een technologische basis gelegd voor het creëren van maatschappelijke impact. De kernpartners van het project; Oost NL, NMWP.NRW, Novel-T, innos-Sperlich en Business Cluster Semiconductors zullen deze ontwikkelingen blijven ondersteunen om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen de komende jaren doorgaan.

Graag willen we het INTERREG-secretariaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse provincies Overijssel en Gelderland, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung bedanken voor de intensieve en vooral ook vruchtbare samenwerking: Dank u wel!